Tylos laikas

Po 22 val. neleiskite garsiai grotuvų ar TV, netriukšmaukite.

Draudimai kambariuose

Negalima laikyti degių, ne maistui ar higienai naudojamų skysčių, sprogstamų medžiagų, ginklų, aštrų kvapą skleidžiančių medžiagų.

Šildymasis

Naudokitės tik viešbučio šildomaisiais prietaisais.

Priešgaisriniai reikalavimai

Laikykitės priešgaisrinių reikalavimų.

Gyvūnai

Mūsų svečių namai draugiški gyvūnams.

Vidaus tvarkos taisyklės

Taisyklės galioja Svečių namų Gyventojams, nuo Svečių namų „Helveda“ ir Svečio apgyvendinimo sutarties pasirašymo, apsigyvenimo iki Svečio atsiskaitymo už viešbutį ir raktų pridavimo administracijai momento.

 • Svečių namų „Helveda“ gyventoju gali būti pilnametis pilietis, turintis asmens tapatybę (kodą) patvirtinantį dokumentą, o užsienio valstybės Svečiai ir buvimo Lietuvoje vizą, jei valstybei taikomas vizų reikalavimas.
 • Svečio apgyvendinimo terminas baigiasi paskutinės apgyvendinimo sutarties galiojimo dienos 12 val.
 • Jeigu svečias Svečių namų „Helveda“ paslaugomis naudojasi trumpiau nei 24 val., nustatoma vienos paros kaina.
 • Papildomos buitinės – kelionės paslaugos Svečiui teikiamos šalims susitarus.
 • Svečių namų „Helveda“ administracija nesprendžia Svečio problemų, kurios atsirado Svečių namuose dėl Svečio lankytojų kaltės.
 • Svečias apmoka Svečių namams „Helveda“ padarytus nuostolius, jeigu tai atsitiko dėl jo arba lankytojų kaltės.
 • Pinigus ar brangenybes Svečias gali laikyti administracijos seife, prieš tai aprašę jas ir patvirtinę abipusiais parašais.
 • Atsiskaitymai gali būti vykdomi banko pavedimu, jeigu paslaugų užsakovas (Svečias) garantavo tai raštu, grynaisiais.
 • Kaina yra nustatyta kiekvienam kambariui.
 • Svečių namų „Helveda“ Svečias prisiima atsakomybę už pasėkmes, jeigu jo lankytojais buvo nepilnamečiai, užsienio piliečiai, neturintys teisės būti Lietuvoje, ar policijos paieškomi asmenys.
 • Patalynė keičiama kas 5 dienas (jeigu Svečias nepageidauja kitaip), rankšluosčiai – kiekvieną dieną. Kambariai valomi kasdien nuo 10 val. iki 14 val.
 • Palikti (pamiršti) viešbutyje daiktai, išskyrus maisto produktus, saugomi 1 mėnesį.


Dalintis: